THE ART OF AI

Voor het onderwijs in de creatieve industrie

ABOUT US

Wat is het AI-Atelier ? 

MBO College Hilversum kondigt de lancering aan van het AI-Atelier, een innovatief initiatief dat zich richt op de integratie en toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de creatieve industrie.


Dit initiatief brengt docenten, studenten van de afdeling Media Studies, en experts uit de industrie samen om de grenzen van AI in content creatie te verkennen.


Binnenkort meer info online!


Kom je nu al graag in contact?

stuur een mail naar: info@ai-atelier.education


 

Focus van het AI-Atelier

Verkenning en Experimenteren

Het AI-Atelier zal een broedplaats zijn voor het verkennen en experimenteren met AI-toepassingen in de creatieve sector. Dit omvat het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken die kunnen bijdragen aan innovatieve contentcreatie.

Ethische Overwegingen

De ethische aspecten van AI-gebruik staan centraal binnen het AI-Atelier. Er zal speciale aandacht zijn voor de verantwoordelijkheden en ethische dilemma's die gepaard gaan met het gebruik van AI in media en content creatie.

Kenniscentrum

Naast een praktijkgericht onderwijs-laboratorium, zal het AI-Atelier dienen als een kennispunt waar studenten, docenten en industrie-experts samen kennis en ideeën kunnen uitwisselen over AI.


Impact op Beroepenveld

Een belangrijk aandachtspunt is het onderzoeken van de impact van AI op bestaande en toekomstige beroepen binnen de creatieve industrie. Het Atelier zal zich inzetten voor het opleiden van studenten en professionals om hen voor te bereiden op een AI-gedreven toekomst.

Toekomst van Technologie

Het AI-Atelier zal niet alleen huidige technologieën onderzoeken, maar ook vooruitkijken naar hoe AI zich verder kan ontwikkelen en wat dit betekent voor de creatieve sector.

Impact op onderwijs

Naast grote impact op de creatieve industrie zullen de huidige ontwikkelingen ook het onderwijs gaan beïnvloeden. Ook zal men vanuit het atelier bezig gaan met kwesties rondom: ontwikkeling onderwijs, authenticiteit, monitoring voortgang, uitvoering onderwijs en andere relevante onderwerpen. Bevindingen welke hierbij worden behaald kunnen welke binnen gebruikt worden als learning experiences binnen het hele college.

unsplash